Пенка Бангова

ЩАСТЛИВКА

/ Разказ /

Широко усмихната Славена Карастоянова слезе от таксито. Не виждаше нито безбройните просяци, протягащи изтънели от глад ръце, нито черните облаци, скриващи слънцето. Беше млада, успешно завършила финанси в един от най-реномираните английски институти, после бе работила в английска банка, а от месец, благодарение на престижното си образование и връзките на своя баща, заместник министър в новото правителство, преливащата от жизненост Славена бе поканена за главен специалист към фондация с възнаграждение, което би замаяло всеки простосмъртен. Днес, първият й почивен ден след първата заплата в любимата Татковина, реши да празнува. В близкия морски курорт цял ден глези тялото си с всичко, което му се прииска. Преди час по джиесема се свърза с младежа от седмица обсебил съзнанието й. Предложи му да се срещнат. И сега сияеща от радост се бе устремила към пясъчния часовник, където щеше да я чака. Беше щастлива, безкрайно щастлива и забрави, че върви по земята. Но след миг неистова болка я свали от рая, към който бе литнала. Осъзна, че се е простряла върху тротоара, затискайки дясната си китка. Опита се да стане. Пронизващ спазъм я скова – добре, че възрастен мъж й помогна. Облегна се на близката стена и ужасена разгледа дланта си. Беше неузнаваема. С  угаснала усмивка продължи към пясъчния часовник. Там никой не я чакаше. В болницата, докато наместят счупените кости, лицето й стана по-бяло от гипса, с който ги обездвижиха. През дългите дни на оздравяване болката, като капчук върху ламарина, непрестанно й напомняше колко ефирно е щастието. А когато за първи път излезе от къщи страхливо пристъпвайки, с изненада установи, че улиците са пълни с просяци, протягащи изтънели от глад ръце.

август, 2002г.

Бургас

Автор: Пенка Бангова

Пенка Бангова е родена  в красивия  град Попово /България/, наречен от писателя Елин Пелин „Бялото градче”.В момента живее в Бургас. Завършила е две висши образования: техническо и хуманитарно. Автор е на десетки разкази и новели част, от които е обединила в три сборника / „Ключът”, „ Последните дни на един егоист” , „Великденски камбани” /. По линията на фонд за международен книгообмен екземпляри от тях се намират в Конгресна библиотека-Вашинтонг,  Британска библиотека-Лондон,  Национална библиотека- Париж и други.

 Творби на Пенка Бангова са публикувани в руски, американски, турски, арабски, френски , австрийски литературни списания и в най-авторитетните родни издания. Включени са в редица български и чуждестранни сборници и виртуални библиотеки, излъчвани са по Българското национално радио, радио Варна,  радио Стара Загора.

За прозата на Бангова видният литературен критик професор Милена Кирова изказва мнение, че не е женско писане / в. “Култура’’, 1998г. /. Дългогодишният университетски преподавател и изтъкнат специалист в областта на литературата професор Васил Колевски я окачествява като ковертируема / в. „Компас’’, 2005г. /, а многоуважаемият българист Младен Срибриновски в предговора към македонското издание на втората й книга отбелязва, че ценно качество на произведенията на Бангова е животът, с който са наситени.

Пенка Бангова е  удостоявана е с международни и национални награди за белетристика.

Член е сдруженията :„ Бургаска писателска общност” и „ Съюз на българските писатели”.