Роза Боянова

Из „Писано върху вода“

*

… Ако поезията е живот,

отвъд реалния и зримия,

отвъд разумния,  правдоподобния,

обикновен, отронен ден от вечността необяснима…

 

бих се родила пак

от пяната на думите

и  бих вървяла по водата,

бих изрекла:

Поезията е живот.

 

Но тя е дух и дъх (понякога последен),

непостижима, недокосната и чиста

сълза, преди да се отрони,

свят, неназоваван досега, свят нероден…

 

Как искам да е мое продължение,

невидима проекция,

докосната до смисъла –

единствения смисъл –

сътворението.

 

 

*

Ако поезията ми е път,

по който мога да достигна Бог,

аз бих вървяла

и бих изплела стълба до звездите.

Бих полетяла с копието остро

на мисълта,

бих прекосила сто небета,

до чистия божествен стих,

бих изгорила устните си, щом го изрека,

и пръстите – ако реша да го запиша,

бих онемяла ако го повторя,

бих се простила със сърцето си,

ако почувствам как обича

Той…

 

*

Ала поезията е спасение

от земния живот

и дух вселил се в бледа плът,

и дъх – последен, или първи.

Тъй необятна и необяснима същина,

непоносима красотата,

небесна участ,

 

ненаписана…

Автор: Роза Боянова

Роза Боянова

Родена на 6.03.1953 г. в с. Раброво, Кулско, Видинска област.

Завършила българска филология във ВПИ Шумен.

Създател на литературно студио „Камбанка“ в Шумен и “Митични птици” в Бургас. 

Живее в Бургас и работи в областта на културата.

Тя е сред учредителите на Фестивал на славянски творци  “Свято слово” Бургас и Международен литературен конкурс за младежи “Изкуство против дрогата”Бургас.

Член на Съюза на българските писатели. Председател на сдружение “Бургаска писателска общност”, член на Международната литературна академия ORIENT-OCCIDENT.  Почетен гражданин на Бургас.  

Нейни стихове са превеждани на английски, руски, немски, украински, гръцки, турски, полски, хърватски и румънски език.

Книги:

 1. Жадна вода, 1984
 2. Литературни игри с децата (съавтор Красимир Кунчев) 1988
 3. Биография на чувствата, 1990
 4. Метафори, 1996
 5. Мастилена аура,1999
 6. Стихоприношения, 2003
 7. Литературни игри с деца или Л`ар педагожик, второ допълнено издание (съавтор доц. д-р Красимир Кунчев),  2005 
 8. Далечен диптих, 2006
 9. Времена. Три български поетеси и един македонски художник (К.Ангелова, К. Тельянова, Р. Боянова) 2007
 10. Меда на поезията. Избрани стихове, 2008
 11. Медот на поезиjата, Скопjе, 2009, Македония
 12. Чернови на Млечен път, 2011
 13. MIEREA POEZIEI, Bucureşti, 2011, Romania
 14. Стихове от розариума, 2014
 15. Обратна гравитация,  2018
 16.  АЛТ. Стиховете, които ме избраха,  2019
 17. Обратна гравитациjа“,  Скопие, 2020, Северна Македония
 18. Обратная гравитация, Санкт Петербург, 2021, Русия
 19. ЕСКИЗИ към портрети на писатели, 2021