Слави Томов представя “Употребата на телата” от Джорджо Агамбен

Поредицата от книги под общото название  Homo Sacer  е едно от най-влиятелните начинания в политическата и социалната философия през последните десетилетия. Тя е средоточие на идващи от много нива идеи, които се гмуркат дълбоко до основанията на типа културно мислене, към който принадлежим и ние, и разнасят вдъхновение към различни посоки –  философия, политология, право, религия, история, литература … На този проект италианският мислител Джорджо Агамбен посвещава 20 години от живота си.
След революционния за мисленето том I от  Homo sacer  ( Суверенната власт и голият живот ), последван от двете части на том II ( 1. Извънредното положение и 2. Stasis ), сега държите в ръце заключителната за поредицата книга, обозначена с IV.2.
Употребата на телата обработва все така грижливо и изненадващо  нови понятийни територии . За да предложи почва за последващи изследвания от други мислители. Прояснява залозите на целия проект  Homo sacer  и в трите си раздела се опира на мислители, ключови най-вече за съвремието, като кулминира в преподреждане на някои обичайни понятийни възприятия чрез категорията „ форма-на-живот “.
Книгата е високо и вдъхновяващо постижение на един от най-големите философи, които имаме шанса да са наши съвременници.
Публикуването на тази книга е част от по-голям проект, който се реализира с финансовата подкрепа на  Национален фонд “Култура”  по програма “Едногодишен грант 2022”.
Джорджо Агамбен е р оден е на  22 април   1942  година в  Рим , Италия. Завършва юридическия факултет на  Римския университет „Ла Сапиенца“ . Научните му интереси постепенно се изместват от  юриспруденцията  към философията