Евгени Черепов

Тъжно изречение

Стъпката в снега бе дълбока, отчетлива за желанието на тежката обувка да кривне встрани, да напусне пътеката, умираща в киша, да потъне в бялата химена и усети чистотата на скреж, която прелива за миг в крака ѝ, разнася се в течностите, поема нагоре, изчиства утробата, гъделичка приятно сърцето, пришпорващо кръв, чийто кислород обезпрашава главата и гъстите картинни импулси се изливат навън, влачейки един след друг сепийни спомени за навъсен шеф и нервни клиенти, сплъстен мирис на издути тролеи, лениви трамваи, забързани хора, скрити в яките си, старата дата от последното писмо на сина, избягал в чужбина, оставил манджите ѝ, самотни и тъжни, а чаканото внуче – далечен мираж на туптящата ѝ потребност, която на свой ред се разлива с другите болезнени стружки и попива в свежата утеха на студения въздух, обвил тихи дървета във вечния им покой – кротки мъдреци, вливащи зелена кръв на тази синя планета, тъй самотна до мъртвите си сестри, с поглед, впит в светлините отвъд гробището, сред което осъдена се върти, пиянски празнува своето си нещастие и чака обезумелите мравки да престанат с хрупането на пръст от собствените си къщи, с екзекуциите на книги, чиято кръв пълзи към тъжни писатели, изоставили майките си и сълзите им капят едро солени по изпръхналата земя, подемат се от подземни потоци, вливат се в реки и морета, излитат леки в простора, пътуват в разредени ята и смразени падат на чисти късове, едреят, трупат блясък, примамват тъжните очи на майки, дебнат уморените им крака, за да влеят белотата си, да изчистят утробите и пришпорят сърцата, а синовете им – там далеч – ще сънуват тази майчина стъпка в снега – дълбока и бяла.

 

Евгени Черепов е роден през 1981 г. в Стара Загора. Негови разкази са публикувани в „Капитал Light“, „Литературен вестник“, „Сега“, „Гранта“, „Страница“ и др. През 2012 г. излиза първият му роман „Добавено лято“ (изд. „Сиела“), който получава съпътстваща награда за дебютна прозаична книга в конкурса „Южна пролет“ и влиза в краткия списък с номинации на националната литературна награда „Елиас Канети“. През 2024 г. излиза вторият му роман „Извън обхват“ (изд. „Жанет 45“).