На 19 януари в БХГ “П.Задгорски” ще се състои премиера на новата стихосбирка на Керана Ангелова “Звезди и белези”.

На 19 януари, от 17.30 ч. в ГХГ “П.Задгорски”
ще се състои премиера на новата стихосбирка на Керана Ангелова “Звезди и белези”. За книгата ще говори д-р Добрина Топалова.

СЛЕД ВРЕМЕ

Времето ще затвори раните.
Ще останат белези, ръбове и релефи.
Ще заприличат на цветя,
пеперуди, треви и звезди.
Колко красиво си живяла,
детето ми, колко прекрасно,
ще възкликне Отец ни,
когато настъпи часът и той
ме посрещне.
Колко красива си станала отвън
и отвътре.