Литов (Леетив) Намдаг Жанчивин

ЛИТОВ (ЛЕЕТИВ) НАМДАГ ЖАНЧИВИН, МОНГОЛИЯ

Участници в Международен литературен фестивал СВЯТО СЛОВО Бургас
27-30.05.2024 г.

Литов (Леетив) Намдаг Жанчивин е архитект, художник, моден дизайнер, поет, преводач и дипломат от Монголия. Роден е през 1947 година в номадското семейство Намдаг Жанчивин, потомък на известното монголско племе ОМБО, в провинция Баян Хонгор. Любовта му към изкуството, рисунката, фолклора и народната поезия датира от ранната му детска възраст. Още на 5-годишна възраст се научава да рисува най-сложния монголски орнамент Тумен Нас (Безкрайност). Майка му използва този орнамент като везмо в изработката на вълнени килими. Вероятно Леетив наследява дарбата си на художник именно от майка си Самбуу Сангиханд.
През 1974 г. се дипломира в Архитектурния факултет на Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие. След завръщането в родината си работи като главен архитект в Държавния централен проектантски институт в Монголия и е автор на проекти на над 50 обекта в столицата Улан-Батор и други градове. През 1980 година печели наградата на Съюза на монголските архитекти за най-успешен проект – “Градина на 90 места”.  През 1987 година се връща в Македония по семейни причини, тъй като съпругата му е от Македония. Насочва творческата си енергия и към текстилната индустрия и в продължение на няколко години се изявява  като моден дизайнер в съвместно дружество YUCAN (Югославия и Канада) и в Модна къща “Retrospettiva” в САЩ.
От началото на 70-те години на 20 в. до наши дни Литов (Леетив) Намдаг Жанчивин участва в многобройни самостоятелни и групови изложби. Много от творбите му се намират в частни колекции, художествени галерии и организации в Монголия, Република Северна Македония, Мексико и САЩ. Канен е за участие в множество международни художествени пленери в страната си и в чужбина. Голяма част от творбите му са дарени за благотворителни цели, организирани от самия него или от неправителствени хуманитарни организации.
Литов (Леетив) Намдаг Жанчивин е почетен консул на Монголия в Скопие, Република Северна Македония.
Наред с архитектура и живопис, Литов (Леетив) Намдаг Жанчивин е известен поет и преводач, участник в престижни литературни международни фестивали и форуми. Творбите му са включени в редица престижни антологии. А през лятото на 2023 година той направи  самостоятелна изложба в София,  в галерия „Средец“ на Министерството на културата. В експозицията той представи произведения на тема „Съвременна монголска графика, свързана с традиционното монголско калиграфско изкуство“.

ПОЕТ
Поетът, кой е!

Поетът е владетел на света на прекрасното изкуство.
Поетът е съзидател на космическия палат на поезията.
Поетът е извор на съществуване на креативния дух.
Поетът е творец на магически строфи и думи.

Поетът е мъдър тълкувател на божествената красота.
Поетът е виртуозен разказвач на художествена словесност.
Поетът е страж, избран да опази езика.
Поетът е господар на безграничната художествена творба.

Поетът е награден с планетарна хармония.
Поетът е двигател на магични вълни сред океаните.
Поетът е творец, роден под щастлива звезда.
Поетът е дар от Бога, подарен на цялото човечество.

Поетът е космически номад скитник в безброй галактики…

ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА БУДА

Аз съм последовател на Буда,
докато раздавам надежда на себеподобните,
се разтварям в привидната представа.

Аз съм огънят на истината,
изгаряйки хилядите грехове,
се разпилявам като пепел на небесата.

Аз съм строител на доброта,
пречиствайки обезчестените,
заминавам в космическата празнота.

Аз съм последовател на Буда,
прощавайки греховете на човечеството,
се разтапям в рая на желанията.

Аз съм връзка на Дарма* съдба,
притежавам човешки ум и
заминавам по пътя на възвишените.

Аз съм слуга на всевишният Буда,
лекувайки земната болка,
се разпръсвам във вятъра на мъдростта.

Аз съм последовател на Буда, строител на доброта,
Аз съм искра на правда, творец на истина,
Сприятелявам се с Дарма на възвишените,
разпръсвам се в космоса, в семето на просветения.
В будизма *Дарма (Дхарма)  най-често означава съвкупност от ученията на Буда. Едно от основните значения на Д(х)арма е учение, закон, висша истина. Денят Дхарма е свещен за будистите и защото неговата цел е да пречистят съзнанието и духа си, възстановявайки вътрешното си равновесие

МАНТРА
Под стотици милиони звезди
стотици милиони мантри са изречени.
Под стотици милиони божествени тела
стотици милиони скъпоценности са създадени.
Край стотици милиони страдания
спирам да се втренчвам, и си мисля
трябва ли да обожавам скъпоценния камък!

Под хиляди милиони звезди
хиляди милиони молитви са изречени.
В умовете на хиляди милиони хора
хиляди милиони светлини се запалват.
Виждайки хиляди милиони грехове
тихо свеждам поглед си, и си мисля
трябва ли да го послушам учителя Буда!

Под милионите милиони звезди
милиони мантри са изречени
за милионите милиони хора.
Милиони Божества са създадени
за милионите милиони безбожници.
Тихо отдалечавам ума си, и си мисля
трябва ли да съм послушен на Буда учителя.

Покланям се на Дарма на благородниците
Покланям се са учителя на благословението
Покланям се пред Древния Храм
Покланям се пред Всевишния Буда учителя.

om muni muni maha muni je svaha
om muni muni maha muni je svaha
om muni muni maha muni je svaha

Превод: Наталия Недялкова