Стихотворението “Аrs Regia” на Наталия Недялкова е избрано и публикувано в международна поетична антология

Стихотворението “Аrs Regia” на Наталия Недялкова е избрано и публикувано в международна поетична антология в Италия като едно от красивите любовни стихове за 2024 г в литературния конкурс Premiо San Valentino.

ARS REGIA*
Космос
Кронос
Бездна
Звезда
Зора
Аврора
Амур
Еос
Хелиос
Ерос
Психея
Галатея
Пигмалион
Цяла Вселена
събрана
в една едничка
дума:
Любов

ARS REGIA* – царското изкуство, един от синонимите на думата Алхимия