НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МЛАД РАЗКАЗВАЧ“ 2024

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МЛАД РАЗКАЗВАЧ“ 2024

Осмо издание

Конкурсът за любовна проза „Млад разказвач“ е учреден през 2017 година в памет на писателя Атанас Радойнов от Бургаска писателска общност, Община Бургас и семейството на писателя.

В конкурса могат да участват млади автори в две възрастови групи:

I – от 18 до 25 г.

II – от 26 до 35 г.

Конкурсът е явен. Всеки от участниците може да изпрати до 3 разказа на любовна тематика, не по-дълги от 5 страници. Творбите се приемат само в електронен вид, написани на Timеs New Romans 12, на адрес: bpo2015@abv.bg (за конкурса „Млад разказвач“)

Срок за изпращане: 31 януари 2024 г.

Компетентно жури ще определи носителите на награда „Млад разказвач“ – по един автор във всяка възрастова група. Наградените получават еднократна стипендия и диплом от Община Бургас.

Ще бъдат връчени и допълнителни награди:

Покана за участие в Международния литературен фестивал „Свято слово“ Бургас ( през месец май 2024 г.),
Награда „Приятели на Атанас Радойнов“ – диплом и парична премия.
Награда на Черноморска асоциация на жените 2000.

Наградите се осигуряват от: Сдружение Бургаска писателска общност, сем. Радойнови, Община Бургас, НЧ „Л. Каравелов 1940“ (организатор на „Свято слово“), Черноморска асоциация на жените 2000 и дарители.

Победителите ще получат наградите си на специална церемония на 16 февруари 2024 г. от 18 часа в Дом на писателя – Бургас, ул. Вола 1.