Интригуващият формат “Аз, драматургът” провокира младите пишещи в Бургас и страната

*Крайната дата за получаване на текстовете е  30-ти април, 2024 година.

Интригуващият проект  “Аз, драматургът” дава възможност на талантливите младежи в цялата страна да провокират вдъхновението си с авторска пиеса, която да бъде поставена на професионална сцена.Инициатор и организатор е театрална школа „Талантино“,подкрепена от Община Бургас .

В конкурса се допускат участници на възраст от 10 до 19 навършени години, разделени в две възрастови групи. Първа група от 10 до 14 години, втора група от 15 до 19 години.
Приемат се творби в два раздела: драматизация на българска или чужда приказка и оригинален авторски текст. Всеки автор може да участва и в двата раздела.

Допустим обем: до 10 стандартни машинописни страници (30 реда, 60 знака) за първата възрастова група, до 20 стандартни машинописни страници – за втората. Шрифт – Times New Roman – 14 пункта.

Участието в конкурса е безплатно. Текстовете да се изпращат на имейл адрес, като всеки участник трябва да впише в прикачения файл – трите си имена, възраст, адрес, телефон и имейл за връзка.

Адресът за получаване на текстовете е talantinoburgas@gmail.com, а крайният срок е 30 април 2024 година. Организаторите ще потвърдят с имейл получаването на текстовете.

Творбите се оценяват от 3-членно жури.

Победителите получават грамоти и предметни награди от Община Бургас. Пиесите, спечелили първо място във всеки раздел и възрастова група, ще бъдат поставени на сцена от трупата на театрална школа „Талантино“.

Организаторите имат правото да публикуват и разпространяват номинираните произведения.

Победителите ще бъдат обявени на страницата на „Талантино“ https://www.facebook.com/talantinoart на 24 май 2024 година, както и на страницата на Община Бургас. Те ще бъдат уведомени и лично по телефон или имейл.

Текст: Анелия Казакова