САНДЕ СТОЙЧЕВСКИ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

ТИ

Твоята блага родителка,
Твоята благост родителска,
благослов един пречистен,
пречист, повей навътре,

над калдъръмите по които, ох,
постоянно се вие сглоб,
на който всеобщото се държи.
А и Ти също, невинна и чиста,

под небето спиш. Аз пак,
благословен, буден, тук накрак
на хълма съм, почетна стража.
Ти, неизменна, неизмината,

незаменима. Очите си оставям
там, откъдето си минала, наминала,
където отново ще минеш.

 

ГРАДИНА

Влизаш, излизаш, шири се
къщата на тази, пък и на другата страна,
с длан над очите навеждаш се
към мъглата, която влиза, излиза,

крие, открива тази, а и онази
Градина, а ти от далеч се провикваш
когато и тук и там небето е чисто,
истински, сгоден, колеблив час.

Уцелих звезда Деница
през сребърен, през златен
пръстен, за да ги видят

песните ти, пред които прекланям се,
в които змията носи ябълка –
да благослови нашия праг.

КАМБАНА

Онзи, който душмански
сграбчил кънтенето,
не иска да види
и не иска да чуе
за нас, които не сме там,
които не сме на свое си,
на сигурно и здраво,
че ехото ни отвява
до там, където отдавна няма
никой, който чака химни,
никой, които вдига чело
пред тези звучни демони.

Превод Наталия НЕДЯЛКОВА

 

Санде Стойчевски е изтъкнат македонски писател, журналист, преводач и културен деец. Роден е през1948 година в село Студена Бара, Кумановско. Дипломира се в Катедрата за южнославянски литератури в Скопския университет. Автор на поезия, литературна критика и есеистика, преводач. Работел е като журналист и редактор в Македонското радио, а също така и като главен редактор и директор на редица авторитетни издателства, бил е в управата на литературни фестивали и престижни творчески организации, сред които са Македонският ПЕН-център, Дружеството на писатели на Македония. Член е на Съюза на литературните преводачи на РМ, почетен член на Съюза на българските писатели и други творчески организации. Неколкократен участник в Международния литературен фестивал „Майски срещи на славянските творци „Свято Слово“ – Бургас.

В творческата биография на Санде Стойчевски са редица реализирани престижни проекти, участия в комисии и жури за определяне на значими литературни и обществени награди.

Автор е на десетки поетични сборници, сред тях стихосбирките „Кралят на лебедите“ , „Фенери през мъглата“, „Златна гранка“, „Вечерна“, „Абор гора“, „Лов на блясък“, „Залив пред ясното“, „Есен във Вселената“, „Кубоа“ , „Кралицата от корицата“, „Скалд“, „Връх“, „(З)аум“,  „Аз в езика“, „Болката на ябълката“, „Ни чака път“ и др., есеистика, книги с интервюта, сред които са „Радостта от четенето“ , „Страх от тишина“, „Великата лирическа песен“, „Светът и текстът“, „Потеклото на красотата“ (есета за природата на народната песен) и др.