Наталия Недялкова

ЧЕТИВО НА ПРИМА ВИСТА

Четен
прочетен
препрочитан
дискутиран
цитиран
проучван
тълкуван
изучаван
препоръчван
забраняван
напомнян
скрит
препокрит
и преоткрит:
най-вълнуващият
ръкопис:
Животът.
Написан на прима виста
и винаги – без чернова.

ОЖАДНЯВАНЕ

След толкова бури
в чаша вода
не остана
дори и капка
съмнение.

Автор: Наталия Недялкова