I Конкурс за издаване на стихосбирка в Испания „La Tortuga Búlgara“ 2023 г.

I Конкурс за издаване на стихосбирка в Испания

„La Tortuga Búlgara“ 2023 г.

Испанското издателство „La Tortuga Búlgara“ (www.latortugabulgara.com) обявява Конкурс на ръкописи за поезия със следните условия:

Ръкопис

Ръкописите трябва да съдържат до 40 текста. Допускат се стихотворения без значение дали са били публикувани в онлайн или хартиен формат. Предложеният ръкопис може да съдържа творби от различни авторски книги и/или непубликувани такива.

В конкурса могат да участват автори, пишещи на български език.

Ръкописите се изпращат в линка във формат .doc, .odt или .docx. Не се приемат ръкописи на имейла на издателството.

Файлът трябва да бъде озаглавен със заглавието на ръкописа (то може да не е окончателно). В самия файл с ръкописа не може да присъства лична информация за автора.

Форматиране на файла

Файлът трябва да бъде във формат times new roman 12, като стихотворенията са подравнени вляво и с разстояние 1.0 между редовете. Всяко стихотворение се слага на отделна страница.

Награда

Като резултат от конкурса ще бъде присъдена една единствена награда с предложение за договор за издаване, съответния превод на испански език и последващо издаване на двуезична книга на испанска територия.

Срокове

Краен срок за изпращане на ръкописите: 14:00 часа (испанско време) на 31 декември 2023 година. Издателството „La Tortuga Búlgara“ се ангажира да издава лауреатната книга в срок от 18 месеца след обявяването на лауреата. Резултатът от Конкурса ще бъде обявен на 15-ти февруари 2024 г. Седмица преди окончателното обявяване на лауреата ще бъде споделен шортлистът с до десет номинации.

Съгласие

Всеки участник в конкурса се съгласява и се ангажира да приеме условията, посочени в настоящата обява.

Въпроси

За въпроси може да се обърнете към издателството на имейла latortugabulgaraediciones@gmail.com като напишете в основанието „Конкурс за поезия 2023“.