ДЕБАСИШ ПАРАШАР, ИНДИЯ

*

По професия съм мъдрец –

аз съм мъдрец,

имам предвид, по професия.

Аз съм същността

и съм елементът.

Аз съм редът,

аз съм вярата,

аз съм светът на свръхестественото

неудовлетворен от този свят, в който живея,

в очакване на следващия.

Аз съм Колумб.

Аз съм Одисей.

Какво да се избере и какво не:

Пътуване или слънчево изгаряне?

Патанкот или Лахор?

Бетахаус или залив Гуантанамо?

Няма да кажа.

Това е непослушна американска мечта.

Обичам я толкова много!

Аз съм луд,

безумен или трансцедентален?

Питаш ме:

“Къде отиваш?

Към черковния двор или към гробището?

Има ли задна врата?”

Аз отговарям:

“Светът е параболичен.

Хайде, играйте си с хиперболи.

Имате нужда от отправна точка.

Няма защо да се тревожиш.

Просто стоя тук”.

Превод от английски: Наталия Недялкова

Дебасиш Парашар е поет, преводач, редактор, литературен критик и музикант. Доцент е по английска литература в Делхи. Основател и главен редактор на литературно списание “Advaitam Speaks”. Участник в международни литературни фестивали и носител на престижни награди. Пише на няколко езика, включително и на английски.