Душица Мрдженович

СТИХОТВОРЕНИЕ, КОЕТО СЕ ЧЕТЕ ТЕЖКО

това е стихотворение, което се чете тежко
защото в него кънтят строшени черупки
неизречени думи
и изсмяти сълзи

това е песен скитница
от град на град
на кални улици
спътница и сестрица
в безпътица

ръка за ръка
вече не е безръка –
ялова сеитба
бездомна –
закъсняла жътва
неродимка, невидимка

това е песен, която кръвта смразява
а не кърви

не кърви от болка разкървавена
не преболява не присъства
неединна, неосъществена
разлюбена
разчупена и разкъсана

по пътя
род възроден
зелена-клонка отсечена
гривна неносена
ливада неокосена
девойка непоискана

а още я има в моите мисли
под гърлото – на три възела вързана
насред бял ден нощ смрачена
под покрива съшива –
разшивница

в гърдите й е камък студен
на бедрото: змея отровна безлика
безгласно речовита
през мен иска да се измъкне навън
под езика – вековита
ала как да позволя
щом тежко се прочита

ЕДНА НОЩ В ГРАДА, ПАЗЕН ОТ КУЧЕТА

на кръстопътя
блато и счупена пътна табела
мъгла която се опитва да изтръгне очи
нощ която ненаситно пие кръв

в далечината е кучешки лай
прекъсван от изстрели

камъкът, раздрал панталона
лека по лека се забива в колената

започва да вали
ухаят череши

още малко и ще е моя ред
на тила ми няма вече да бъдат
само собствени длани.

СЪМ

в деня в който се отдръпнах от жертвеника
счупих огледало и два пръста
на гърба ми израснаха очи

живея в малка бърлога в подножието на велика планина
разплитам черва от които изплитам баения
прекършвам голи клонки
и отмивам кръв от камъка

Превод: Наталия Недялкова

Душица Мрдженович е родена през 1990 г, живее в Пригревица, Сърбия. Поетеса и главен редактор на портал за литература и изкуство Нигдине. Автор на поетични книги: ”Само при нас” (Граматик, Београд, 2015) – рецензия Перо Зубац. ”Край на един драматичен акт” (Аноа, Београд, 2020) – рецензия Мирослав Алексич Преводач в двуезична стихосбирка от руски на поетесата Елена Буевич ”Две души” (Граматик, Београд 2016) Участник в авторитетни литерурни фестивали, нейни произведения са публикувани в престижни литературни сипсания и сборници както в родината й, така и в други страни. Стихове на Душица Мрдженович са преведени на английски, италиански, немски, унгарски, китайски, албански, македонски и руски.