23 юни от 18.00 ч.в Дом на писателя ще се състои премиера на книгата „Ако мястото е време“ от Александър Христов

23 юни,от 18.00 ч.в Дом на писателя ще се състои премиера на книгата „Ако мястото е време“ от Александър Христов. Той ще бъде представен от Роза Боянова и Бина Калс.

Александър Христов е докторант (българска литература след Освобождението) във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Завършил е “Българска филология” и “Литература и култура” (магистърска програма) в същия университет. Отличен е от Националния конкурс за поезия “Веселин Ханчев” (2014). Печели първа награда за поезия (2018), втора награда за критика (2017) и поощрение за белетристика (2016) от Националния литературен конкурс “Боян Пенев”. Носител е на наградата на Академическия съвет при ВТУ (2015) и на стипендията на Ректора (2017). Участва в научни конференции и сборници. Има публикации в “Кръстопът”, “Литературен вестник” и др. Член е на литературно-дискусионен клуб “Емилиян Станев”. Негови стихотворения са включени в първия том на антологията за съвременна българска поезия “Зоната” (2017) и в сб. “Протуберанси” (2017). Автор е на поетическата книга “Крайпътна обител” (2017), за която е удостоен със съпътстваща награда от Националния конкурс за поезия “Христо Фотев” (2018). “До първата сянка” е неговата втора книга.