Иванка Тополова – Топарева

 

ИМПРЕСИЯ С ДЪХ НА МОРЕ

/Морето ме вика/

„Аз чакам те, ела!”– зове ме пак морето –

харесва притчите, които му разказвам.

Искрящите вълни превръщат се в крила,

прегръщат ме и галят, бурно ръкопляскат.

 

„Аз чакам те, ела!” – зове ме пак и пак морето.

„Седни до мен, днес аз ще ти разказвам.”

На чувствата покорна, летя като вълна,

до изумрудните вълни в краката му се приземявам.

 

Със буен скок то вдига ме, прегръща,

обсипва ме с целувки  до полуда.

На чувствата му с чувства аз отвръщам –

от щастие пияна съм и луда.

 

Не зная как…Денят се скри с нощта,

а времето дискретно се изгуби.

Останахме сами с морето до брега –

и двамата сме пърхащи и луди.

 

Иванка Тополова – Топарева е родена в с. Стрелец, Великотърновски окръг. Завършила е „геология и проучване на рудни полезни изкопаеми“ в Санкт Петербург и „ математика“ в Софийски университет „ Св. Климент Охридски“. Работила е като геолог по проучване на руди   и прогнози със геоложко картиране в Странджа, Сакар и Източни Родопи, а като студентка – на Квказ  и в Североизточен Казахстан.

Издадени книги:

Тайните на Гея – стихове, спомени, разкази , 2010

Бунтът на минутата – Стихове, 2010

С жизнью на одной скамье .стихове – 2011

С дъх на море – стихове, 2014

Симфония на душата – автобиографична книга, съдържаща стихове и разкази на два езика,2015

Буря иль соната – стихове, 2020

Летях свободно като птица -стихове, 2020

Обичай ме море – стихове, 2021

Буря иль соната – стихове, 2020

Когато птиците пеят – стихове, 2021

Живее в    гр. Бургас