Мариана Праматарова

Думите
Думите-плесници се удряха в стената,
разбиваха се с трясък на парчета атоми
разгневени и обсебени от суета.

Думите-плесници се гонеха из циферблата,
надбягвайки дори и себе си
в пространството на илюзорната окръжност.
Думите-плесници се въртяха с центробежна сила
в колелото на измислена реалност
и отекваха като планинско ехо.
Думите-плесници изгаряха в пламъка на егото,
после облизваха пепелта, изправяха се
и като бумеранг се връщаха отново до стената
за поредния разстрел от упор.
Мариана Праматарова е родена на 05.06.1963 година в град Панагюрище. Завършила е Педагогическия факултет на ПУ „ Паисий Хилендарски” – Пловдив, Правния факултет на БСУ и е доктор по културно-историческо наследство. 10 години е работила като телевизионен журналист, а от 12 години работи като адвокат. Учредител и член на Бургаска писателска общност. Членува в Съюз на българските писатели – София.
Автор е на книгите:
„ Магьосница”, 1994 , София – поезия
„ Празник в детската градина”, 1994, Бургас – сценарии за празници и развлечения
„ Музикална въртележка” , 1996, Бургас – музикални миниатюри, детски песни и музикални приказки по музика на Огняна Георгиева и партитури на Мариана Игнатова
„ В паяжината”, 1999, София, – стихотворения
„ Искри от вечността”, 2008, София – есета за Странджа планина и Южното Черноморие + филм
„ Бургаски музи по света”, 2009,’София – избрани интервюта и творчески портрети
„ Градове, храмове, колоси”, 2011, София – културно-историческо наследство
„ Митологично и не съвсем”, 2012, София, лирика
„ Домашното насилие”, 2013, София – публицистика
„ Културно-историческото наследство и новите медии – трансформации и модерности”, 2015, София – публицистика
„ Каменният град”, 2015, София – разкази и есета
„ Музеи и медии в България: от взаимодействие към устойчиви културни продукти”, 2017, София – културно наследство
„ САКРАЛНО: ЧУДЕСАТА БЛИЗО ДО НАС”, 2019, София – есета, очерци и статии, културно-историческо наследство.
Автор е сценарии за научно-документални филми ( „ Корени на духовността” и др.).
Автор е на стихотворения, участвали на финал в Националния конкурс за песен „Бургас и морето” (2011), Националния конкурс за детска песен „ Сладкопойна чучулига” (1996 и 1997) и други.
Нейни стихотворения, разкази, есета, статии и други материали са публикувани в сборници, алманаси, вестници, списания и интернет сайтове. 
Нейни стихотворения са преведени и публикувани на немски, френски, английски и италиански езици.
Живее и работи в Бургас.