Роза Боянова за новата стихосбирка на Бина Калс “Литания”

За новата стихосбирка на Бина Калс (Bina Kals) „Литания“, издателство „Изток-Запад“, София, 2024 г.

„Най-добрият начин да навлезеш
в една тайна е с любов.“
Цитатът е от стихотворението „Атическо слънце“ от новата поетична книга на Бина Калс „Литания“. Приемам го като код към нейната поезия, към живота й. Навлизам в поетичните й тайни с обич, проверена във времето на нашето дългогодишно познанство и творческо приятелство, в което доверието никога не ни е подвеждало. Поетичната мяра е стояла достатъчно високо, като наша същност и лишени от строгостта й, бихме се подвели в грешни посоки. Мисля, че строгостта и откровението при оценките на поетичните текстове ни направиха толкова близки.
И затова бих казала на Бина Калс: Поздравления за „Литания“!
И благодаря за поканата да ти бъда редактор!
Защото всеки ден и по няколко пъти дори бих могла да повтарям твоите „Благодарения“ към Господ за това, че е създал съвършено света и ни е дал възможност да изричаме в стихове своята поетична признателност. Благодаря, че правиш съпричастни към своите преживявания всички читатели:
„Господ знае, че ние обичаме да пишем,
да оставяме следи,
в нашите вени мастило вместо кръв тече,
в нашите вени е хронологията на Всемира“.

На добър час на „Литания!“

Роза Боянова