Ракията в традиционната култура на българина

Ракията в традиционната култура на българина

На 12 февруари, понеделник, от 18:00 ч., по повод 14 февруари – Трифон
Зарезан, в Конферентната зала на Регионалната библиотека – Бургас, ще
бъде изнесена лекцията „Ракията в традиционната култура на българина“.
Лектор ще бъде един от най-изтъкнатите всички български етнографи –
доц. д-р Ангел Янков, директор на Регионален етнографски музей –
Пловдив.

Ще бъдат представени всички научни данни за произхода на ракията, и за
нейното съдържание в българската традиционна култура като питие,
лекарство, вълшебна напитка, „жива вода” и магическа течност, както и
събирателно вещество, символизиращо
едновременно огъня, земята и въздуха според българската традиционна
митология и фолклор.

По време на лекцията ще бъде представена и стихосбирката „С перо и лист
хартия край казана за ракия”, издадена от РИМ – Бургас и съдържаща 20
стихотворения, дело на бургаските поети, посветени на ракията.