Петър Чухов, ПОЕТИЧЕСКИ ПЛЕНЕР „ЕСЕНЕН БУРГАС 2018“

БУРГАС. ПРИСТАНИЩЕТО

                                   На Роза

 Като излюпени

от облачни яйца

митични птици

крановете са накацали

покрай брега –

да разтоварят грижите

доплавали

от Черното море

на миналото

да натоварят нови

и да ги изпратят

през рифове и бури

проливи и приливи

до някое пристанище

където

грее слънце

 

 

БУРГАС. БУРГАСКИЯТ ЗАЛИВ, ГЛЕДАН ОТКЪМ ПЛАЖА

 

Отвъдна светлина

по хоризонта

и колебливи

есенни вълни

които кърмят

с безпределност

пясъка

 

Далечен

неподвижен кораб –

самотна

крепостна стена –

загатва

за изчезнали империи

и предвещава

следващи нашествия

под варварския флаг

на Вечността

Автор: Петър Чухов