Слави Томов представя творчеството на Бруно Латур

Слави Томов представя творчеството на Бруно Латур. Събитието ще се проведе на 23 ноември, от 18.00 часа, в Дом на писателя. Входът е свободен.

Бруно Латур (1947–2022) e социолог и философ с планетарен успех, еколог-активист, в последните години от живота си свързал мисленето за политическото с театралния спектакъл и изкуството като цяло.

Това издание събира две от последните и най-оригинални книги на Латур:

Къде да се приземим? (Как да се ориентираме в политиката) е прочут текст, своеобразен „учебник“ по осъзнаване на настъпващата екологично ориентирана епоха и по възгледите на Латур за политическото.

Къде съм? (Уроци за земните от затварянето) е една от най-бляскавите в све¬товен план книги, които свързват екологичната проблематика с диагнозите и прогнозите около затварянето, предизвикано от пандемията от Ковид-19 – нещо, което със сигурност е белег на нови тенденции в съвместното ни живеене.

Текстовете ни срещат с нови понятия, които не само отразяват реалност, а и конструират реалност. Те са евристични за всеки опит за хуманитарно, социалнонаучно или артистично осъзнаване или творене на света около нас.

Какво свързва двете книги? Всеки читател ще открие своя отговор, но неизменно ще усеща как под тях тече един и същи поток: рефлексията над т.нар. Нов климатичен режим.

Книгата е първата от новата поредица на издателството, наречена φuturum, която ще представя на български текстове с фокус, най-общо казано, бъдещето на човечеството. Неин научен редактор и комуникатор е проф. д.н. Стоян Ставру.

* * * * *

Това издание е част от по-голям проект, който се финансира по програма “Едногодишен грант” от Национален фонд “Култура”.

Издателство “Критика и хуманизъм”