Наталия Недялкова

ПО ДИРИТЕ НА ИЗГУБЕНОТО СЛОВО

Търся Словото, изгубено от памтивека.

Онова, което вдъхва живот.

Някъде там е скрито:

от слънчевата страна на сенките.

 

БЕЗТЕГЛОВНОСТ

Между небесния правопис

и земната математика

безтегловно кръжи

копиран под индиго

бял лист – нечий живот.

 

Кръговрат без начало и край:

от буква да се превърнеш в число,

от цифра – в знак,

от символ – в мелодия,

от песен в име:

Nomen est omen.

Автор: Наталия Недялкова