На 20 декември в Дом на писателя ще се проведе литературна премиера на най-новата антология  – “Морето в моя стих не е измислица”

На 20 декември в Дом на писателя, гр. Бургас, ул. “Вола” 1 от 18 ч. ще се проведе литературна премиера на най-новата антология  – “Морето в моя стих не е измислица”.
В нея са събрани стихове за морето, вдъхновило български поети, родени  в един широк диапазон – от 1879 до 1980 г.
За антологията разказва нейният съставител Георги Николов: “Появата на настоящата Антология на българската маринистична лирика има за цел да онагледи в широк план темата за морето в нашата поезия по години и авторско присъствие. Разбира се, тя не изчерпва самата тема, а се развива и в наши дни, ще се развива и занапред. 
…………..
Подбраните в Антологията творби в никакъв случай не изчерпват красотата и въздействието на нашата поезия за морето. Те са само примери, върху които може да се съградят редица още по-мащабни изследвания, а е истина, че и сега творбите на маринистична тематика продължават да се множат и да вълнуват с искреността си читателската аудитория от различни възрасти.”