Събитията, които ще се случат в Дом на писателя през месец октомври /програма/