НАТАША САРДЖОСКА

В ТАЗИ СТАЯ

Тази стая, точно

тази стая беше гозба,

прослава на всички знайни любови,

а сега е  – сал пепел и мъгла,

екот и сянка.

 

Тази стая, точно

тази стая беше празник,

а сега е тъга и болка.

Тих огън.

Изгубено огнище.

Подмолен дъжд.

Обтегнати нерви.

Жежки сълзи.

Приглушени ридания

на безименността.

 

БЯЛ ЛИСТ

 Сами се преплитат

сенките

пътят

прекършените

букви,

ехо, изчистено от неизречена дума,

един глас от недокосната кошара,

гъсти от мъгла,

тъжни от тъга,

болни от прокоба

се леят,

се вливат

и преливат

изливат и се веят,

подредени най-сетне

в една линия

и пак сами се извезват

съгласните  – в гърлото,

гласните  –в ноздрите,

самотни фарове от двата бряга,

които се провикват,

както ти и аз,

светлина отхвърлят,

като ти и аз         .

Заслепени, но слети

прекършени, но съвзели се

онемели думи,

както ти и аз.

Никога неизречени,

но непремълчани,

сгазени под гумите,

премълчани от години,

от тътена непреодолим

на бялата хартия.

 

ДИАМАНТИ

Ти и аз –

две големи тишини в морето,

две длани, които не се допират, а се докосват

 

вървим през степите на този град,

учудени от непокорството на света,

жънем чиста остра бляскавост отвътре

 

за да намерим себе си,

за да се изчистят всички петна отвътре,

всички светове да се попилеят на един дъх,

за да шлифоваме скъпоценните капки на телата ни

 

Ти и аз –

две големи тишини в морето,

две длани, които не се допират, а се докосват.

 

ПРЕЛОМ

Ако не дойдеш на мига,

ако не се освободиш на часа,

ще се превърна в дъжд

и ще потопя дома ти,

течен огън ще стана,

беритбата ти ще унищожа,

със сълзи сърцето си ще разтворя

и в него ще те удавя.

 

Превод: Наталия НЕДЯЛКОВА

НАТАША САРДЖОСКА, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Поет, писател и преводач (от италиански, португалски, английски, френски и испански езици). Родена е през 1979 г. в Скопие. Творческата и професионалната ѝ кариера е свързана с Париж, Милано, Брюксел, Щутгарт, Берлин и Лисабон. Завършила е филологическия факултет в Катедра за романски езици в Скопския университет, както и магистратури в престижни западноевропейски университети. Преподавала е в няколко университета, включително и в Международния университет “Шилер” в Хайделберг, Германия. Работила е като преводач в Европейската комисия и други авторитетни структури, била е редактор на списание ЕМАНАТЕ на Асоциация Еразмус Мундус в Брюксел. Автор на няколко книги, сред които са “Синята стая”, “Каза и Той ме повлече с невидим конец”, “Жива вода”.

В свободното си време се занимава с фотография, музика, танци (боса нова, танго и балет), пътувания и йога.