Как пише „салонът“ през 1949 – 1950

Спомняте ли си онзи култов текст на Цветан Стоянов от „Невидимия салон“: „… сякаш едно и също същество е писало всичко това! Да, наистина едно и също същество го е писало, писал го е „салонът”!” Няма начин да не си спомните тези думи, ако се поровите в литературните рубрики на бургаските вестници от втората половина на 40-те и 50-те години на ХХ век – буквално сте в царството на стереотипа.

Предлагам ви бисери от онова време. Текстовете са публикувани в седмичната страница за литература на в. „Народен фар“ от 1949 година и на в. „Черноморски фронт“ от 1950 година. Сигурно се сетихте, че иде реч все за оня бургаски в. „Фар“, преименуван през 20-те години на ХХ век на „Бургазки фаръ“, а след 9.9.1944 присвоен от ОК на ОФ, после от ОК на БКП и отново преименуван – „в стила на онази епоха“, както би казал Патриарха…

Връзка към пълния текст

Автор: Добрина Топалова