Списание „Море“ с нова концепция и обновен състав

Списание „Море“ с нова концепция и обновен състав

Ваньо Вълчев единодушно избран за Почетен председател на БПО

Новият Управителен съвет на Бургаска писателска общност  след няколко свои заседания реши следващият брой на списание „Море“ да има двама нови редактори – писателят Динко Динков и поетесата Бина Калс. До 8 май ще бъде изготвена нова концепция за съдържанието и визията на общинското списание. В творческия екип, натоварен със задачата да се състави концепцията, важно място заема и новоизбраният Почетен председател на БПО Ваньо Вълчев.

Управителният съвет на БПО, избран на 13 април 2024 г., налага нов по-прозрачен стил на работа и предприема действия общинското списание да защити традициите, завещани от големите имена в българската литература, от които то води началото си. Предвижда се обогатяване и на дейностите в Дома на писателя, който БПО стопанисва.