Общински фонд “Култура” отвори Сесия 1 за 2024 година

От първия работен ден на януари културни организации, юридически лица и творци, упражняващи свободни професии (съгласно ЗДДФЛ) в сферата на културата от община Бургас, могат да подават своите проектни предложения за финансиране онлайн, по реда и при условията на Правилника за работа на Общински Фонд „Култура“.

В Сесия 1 за настоящата година може да се кандидатства по следните направления:

Направление 1 – „Нови фестивали и други културни събития“;

Направление 4 – „Произведения на бургаски писатели, поети и на автори от област история, културология (или култура) и краезнание – изкуствоведски, исторически, краеведски (засягащи Бургас), както и юбилейни (на институции и значими за Бургас личности) художествени произведения“;

Направление 5 – „Подпомагане заснемането на кинопродукции – филми (игрални, документални) и тв сериали на територията на Община Бургас“;

Направление 6 – „Мобилност“.

Кандидатите по Направление 1 могат да са от друго населено място, при условие, че последните при осъществяването на проекта ще включат творци, развиващи културна дейност на територията на Община Бургас и/или проектът ще се реализира изцяло или частично на територията на Община Бургас.

Периодът за кандидатстване през електронната система на Фонд „Култура“ е  до 16 февруари 2024 г.

Адресът на електронната система по Фонд „Култура“ е: https://www.culturefundburgas.bg/Site