“Словото днес” за “Капка, изпреварила дъжд” от Диана Саватева

 

Тъгата няма бряг

„ Капка изпреварила дъжд“  е третата поетична книга на Диана Саватева. В нея поетесата доразвива и надгражда темите от първите две книги, обогатява ги с нови нюанси и гледни точки, това говори за път в поезията, което е важно качество. В литературата темите са вечни, важно е авторът да предложи лична интерпретация.

    Творбите са дълбоко екзистенциални размисли за човешкото битие, за смисъла. Поетесата притежава проникновен усет за болката и тъгата, стиховете предизвикват неочаквани асоциации.

     В стиховете на Диана Саватева винаги битът преминава в битие. Персонажите в „С теб вървя“ са уличният музикант и антикварката с книгите – музиката и словото съпровождат всеки в пътя му, защото оставят духовни следи в сърцата и душите на минувачите.

     От лириката на Диана Саватева струи чистота. Детето и детството присъстват осезаемо в нейните стихове. В „Май“ детето променя сивото настроение, сближава хората и „става по-топло“. В „Март“ по поетичен начин е внушена по поетичен начин детската сърдечна и душевна чистота чрез изпратената приятелска картичка, която :

 Прилича на детска рисунка –

 не можеш да разбереш

какво е създала комбинация от

несръчност

            и непорочно въображение

но пъстротата те усмихва.

    Лирическата героиня на Диана Саватева живее в самота. Това усещане  е заложено в нея, с него се е родила, такава е нейната чувствителност. Във „Вървя срещу мрака“  страхът я „влудява“ и „Мракът трепти като плът“. Изоставената сграда в едноименното стихотворение  е „катедрала на отсъствието“. Достатъчна е появата на жената на отсрещния балкон да я стопли с човешкото си присъствие.

   При Диана Саватева можем да говорим за продуктивна болка, защото ражда поезия. Тъжни и болезнени са стиховете, изпълнени с дъжд  и сняг. „Тъгата няма бряг“, споделя тя в поантата на „Животът непрекъснато“. Листата в „Пияните листа“ „търкалят отчаянието си“.

     Деликатно е интимното чувство  в тази лирика – то не се разкрива докрай, защото се опасява,  че ако го направи, неизбежно ще изпие и чашата на раздвоението. Свенлива е при изразяване на чувството си. Трябва да умеем да усещаме и различаваме „Любов от нелюбов“, споделя поетесата  в „Непрогледна светлина“.

   В подобна поезия можем да открием ред многолики съкровения – поетесата говори тихо, защото разбира че крясъкът  не лекува болката. Тишината предразполага към екзистенциален, философски и метафизически размисъл.

   Сред основните теми в лириката на Саватева е тази за свободата. В „Капка, изпреварила дъжд“ капките „се реят във въздуха“ свободно, те са „като перца на отлетяла птица“ и събуждат живота, превръщайки локвите в „малки изгубени морета/ в градска пустош“.

    Всеки поет размишлява за поезията, творчеството. Не прави изключение и Диана Саватева. Стихът е истинският дом на нейната лирическа героиня, в него тя чува гласа на сърцето си. Поетът живее пълноценно преди всичко чрез поезията си. „Думите са с дълбок  корен“, споделя поетесата в „Септември“.

    Лириката на Диана Саватева е асоциативна.  Неочаквани словесни обрати, оксимороните придават многозвучие на стиховете ѝ. Тя не се интересува от мимолетното, почти не се задържа при него, защото за нея е важно главното, трайното, екзистенциалното. Нейната лирика на предлага спонтанен експресивен изказ на обсебилите я чувства, в стиховете ѝ няма словесни фойерверки, тя не разчита на еклектиката и частичното, а на задълбоченото, на говорещата тишина между думите. Това може да създаде погрешното впечатление за статичност, но то е измамно усещане, защото стиховете имат скрита, неафиширана динамика, „тих“ драматизъм“. Тя създава динамика чрез бърза внезапна смяна на вниманието и погледа върху предметите и нещата, но различността им не променя посланията. Свободната поетична форма е нейният стих, защото я изразява най-добре. Стилът ѝ не е словесно разточителен, метафорите и образите идват естествено, в лириката ѝ няма да открием маниерност. Тя е сложна, погледът е подвижен и наблюдателен, лиричната героиня споделя чувствата си някак свенливо. Пише с перо, потопено в сърцето. А най-дълъг в поезията и литературата се оказва пътят от сърцето до ръката.

     В лириката на Диана Саватева ще открием дълбоки размишления – тя свързва земното с космичното, приканва ни да се вглеждаме по-внимателно, съсредоточено и вглъбено в живота и  случващото се около нас, за да го разбираме по-добре и да го преоткриваме. Поетесата не изневерява на начина си на писане, който я изразява най-добре и прави поезията ѝ разпознаваема, физиономична и автентична.

Автор на текста: Никола Иванов

брой-38-на-Словото-днес (2)