Наталия Недялкова

СЕБЕПРОЧИТАНЕ

Букви сме от един ръкопис,
започнат отпреди времената.

Цял живот –
до след времената
пренаписваме
себе си

редактираме
себе си

препрочитаме
себе си…

ФРУКТИЕРНО

Колко често
тръгналите да търсят златната ябълка
стигат най-много
до кривата круша…

 

НАРИЧАНИЯ ЗА ЕДНО НЕИЗРЕЧЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ

„Някои теми са толкова сериозни,
че за тях може да се говори само на шега“
Нилс Бор.

Изплъзвайки се от канона,
на поетичната архитектура
и архитектоника,
измислена и разписана от
заглавни БУКВИ и СЛОВНИЦИ,

една нелогична
и неантологична
морфема,
скитала се цяла вечност
в морето от словоформи –
досъщ Одисей и Язон,
успя
най-сетне да хвърли
котва на
на предпоследната страница
в Речника
на редки,
архаични,
и тук таме,
екзотични
думи.

Как се полага
основният камък
за градеж
на неизречено изречение?

С волшби и наричания
ухайни като
синя метличина.