“ОТ СЕДЕМ ЗРЪНЦА ИСТИНА” от Прогресива Геометрикус

Намери седем зрънца истина
и ги смели между два темелни камъка.

Към водата, докарана от девет кладенеца,

добави жива мая и щипка от солта на живота.

Не меси ново тесто в стари нощви.

Втасването е алхимична трансмутация.

Направи от сърцето си пламтяща пещ,
за да превърнеш
Буквите в насъщния залък.

Те да нахранят
души прегладнели
и зимуващи птици.

Прогресива ГЕОМЕТРИКУС