Архив за етитет: Мая Горчева

“Да създаваш възможни светове” от Мая Горчева

Да създаваш възможни светове

Понятието за възможни светове като схващане за света влиза в оборота на философската рефлексия в края на епохата, дала начало на Просвещението. За негови точни дата и място на раждане се приема трактатът „Теодицея. Опити върху Добротата на Бог, Свободата на човеците и Произхода на Злото“ от 1710 г. на Готфрид Вилхелм Лайбниц, издаден в Амстердам на френски език (Essais de Théodicée sur la Bonté de Dieu, la Liberté de lHomme, et lOrigine du Mal). Продължете да четете “Да създаваш възможни светове” от Мая Горчева