РАЗКАЗЪТ „НЕСТИНАРКА” ОТ КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ И  ТАНЦОВАТА ДРАМА „НЕСТИНАРКА” ОТ МАРИН ГОЛЕМИНОВ – СТИЛИСТИКА НА НЕСТИНАРСКОТО ПРОСТРАНСТВО

РАЗКАЗЪТ „НЕСТИНАРКА” ОТ КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ И  ТАНЦОВАТА ДРАМА „НЕСТИНАРКА” ОТ МАРИН ГОЛЕМИНОВ – СТИЛИСТИКА НА НЕСТИНАРСКОТО ПРОСТРАНСТВО

проф. дфн Калина Лукова, Бургаски свободен университет Продължете да четете РАЗКАЗЪТ „НЕСТИНАРКА” ОТ КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ И  ТАНЦОВАТА ДРАМА „НЕСТИНАРКА” ОТ МАРИН ГОЛЕМИНОВ – СТИЛИСТИКА НА НЕСТИНАРСКОТО ПРОСТРАНСТВО