Управителен съвет

След проведено редовно отчетно-изборно събрание през 2021 година в УС на БПО са избрани:

Роза Боянова – председател

Наталия Недялкова – заместник-председател

Николай Фенерски – секретар

Добрина Топалова – член

Лилия Христова – член

Слави Томов – член

Георги Йочев – член

За контакти: administrator@bpoburgas.org